Ajodhia zal internationale consultancy in energiesector oppakken

“Het was een erg uitdagende en leerrijke tijd. Het is nu tijd voor andere uitdagingen”, zegt Viren Ajodhia, adviseur van de minister van Financiën en Planning, tegenover de redactie naar aanleiding van zijn reeds ingediende ontslag.   In zijn ontslagbrief laat Ajodhia weten, dat hij afstand doet van alle mogelijke voorzieningen ten laste van de staat, nu en in de toekomst inbegrepen enige vergoeding of pensioen. “Ik ben de afgelopen twee jaar samen met u grote uitdagingen aangegaan en heb samen met u ook veel doorstaan. In de publieke opinie zijn deze twee, helaas, niet omgekeerd maar recht evenredig. Uiteindelijk is van belang het geweten – en dat dient zowel u als ik niet tot last”, aldus Ajodhia in zijn ontslagbrief aan minister Armand Achaiber-sing. Tot slot stelt Ajodhia zich beschikbaar tot 12 september 2022 voor de overdracht van de projecten die momenteel onder zijn beheer staan. Een van de projecten die hij trok, is de ‘Oli Moni karta’. Dit project zal hij overdragen, omdat volgens hem, de uitvoering niet afhankelijk is van één persoon. De redactie verneemt, dat Ajodhia zich net als voorheen, weer zal richten op zijn internationale consultancy werk in de energiesector.

The post Ajodhia zal internationale consultancy in energiesector oppakken appeared first on DE WEST.

Source