Agrarisch beleid op agenda volgende Caricom-meeting

Leiders en vertegenwoordigers van Caricom-landen komen volgend maand bijeen op Trinidad om over het agrarisch beleid te praten. Tijdens de vergadering van Caricom-staatshoofden en regeringsleiders, die onlangs in Suriname is gehouden, zijn de mogelijkheden van de agrarische sector binnen de regio continue onder de aandacht gebracht.

President Chan Santokhi geeft tegenover Suriname Herald te kennen, dat de meeting een follow-up is van die vergadering waar is afgesproken dat ze meerdere keren bijeen moeten komen in plaats van de reguliere twee gebruikelijke meetings. Er staan al zes meetings gepland waar verder zal worden gesproken over de Caricom onderwerpen.

Santokhi geeft aan dat er verandering komt bij het secretariaat van de Caricom. De volgende Caricom-meeting zal een andere vorm moeten aannemen. Het secretariaat was onvoldoende voorbereid op de Caricom-vergadering van staatshoofden en regeringsleiders en de logistieke aspecten waren niet in place. Zo hebben twee regeringsleiders de vergadering virtueel gevolgd.

Het is de bedoeling dat er vóór aanvang van de geplande meeting al in verschillende groepen werk wordt voorbereid, zodat bij de uiteindelijke meeting er besluiten genomen kunnen worden en er follow-ups worden afgesproken. Enkele voorbereidingsmeetings hebben betrekking op de Klimaatconferentie 2022 (COP-27) en de G20-meeting waar Caricom ook aanwezig zal zijn.

De grootste kracht die getoond is tijdens de laatste Caricom-meeting is dat men Suriname heeft leren kennen. Op verschillende gebieden van diversiteit, culinair, religie, vriendelijkheid, merkt het staatshoofd op. Aan Suriname is duidelijk gemaakt, dat het veel meer te bieden heeft aan de rest van de wereld. Waar andere landen als nationale en internationale activiteit Carnaval aanbieden als trekpleister, kan Suriname een food festival voor de hele wereld aanbieden. Het zou een twee weken lang durend festival kunnen zijn, waar iedereen van de wereld naartoe kan komen.

Suriname kan veel meer inspelen op de opkomende olie- en gasontwikkeling. Het verblijf is een van de zaken waar goed naar gekeken moet worden, merkt de president op. De hotel- en appartementencomplexen branche krijgt de gelegenheid om te groeien, want er zal een grote vraag naar zijn.

Voor de privatensector en investeerders biedt dit hun een unieke kans om in te gaan investeren. “Er is behoefte,” zegt het staatshoofd. Met het afschaffen van de visumplicht heeft Suriname het mogelijk gemaakt om makkelijker te reizen naar het land.

Source