AFGHAANSE VLUCHTELINGEN? DAN HOE DAN?

Door een onthulling in een Amerikaanse krant, kwamen we in Suriname erachter, dat de regering Santokhi, in alle stilte in overleg is geraakt met de Amerikaanse autoriteiten over de opvang van een aantal Afghaanse migranten, dat thans  op een militaire basis in Kosovo vertoeft en geen toegang tot de VS zal kunnen krijgen. Met grote verbazing hebben velen van deze demarche van het kabinet Santokhi vernomen, na de publicatie in de Amerikaanse krant. Op geen enkele wijze werd vooraf door het ministerie van BIBIS, hierover gerept. Inmiddels is er geen ontkomen meer aan en heeft BIBIS toegegeven, dat met de Amerikanen wordt gesproken over de opvang van Afghaanse vluchtelingen, die de VS om wat voor reden dan ook, niet binnen mogen, maar waarvoor er wel een toevluchtsoord in Suriname wordt gezocht. Om hoeveel Afghanen het gaat, weten we tot nog toe niet en waarom ze niet naar de VS kunnen en andere landgenoten wel toegang hebben gekregen, nog minder. We weten allemaal wat voor gewelddadige toestand er heeft geheerst in Aghanistan en dat  daar nauwelijks verandering in is ontstaan. De Taliban onderdrukt het Afghaanse volk nog steeds op de meest afschuwelijke wijze en de mensenrechten worden er voortdurend op grote schaal geschonden. De Afghanen die bij en na het vertrek van de Amerikaanse troepen uit het land hebben kunnen uitwijken naar andere landen, kunnen zeker niet terug naar hun geboorteland, en die moeten elders een nieuw leven zien op te bouwen. Maar gedurende de chaos die ontstond bij het vertrek van de Amerikaanse en andere buitenlandse troepen, hebben ook lieden kans gezien te vertrekken die als ‘onzuiver’ kunnen en mogen worden aangemerkt. En het zijn juist die elementen, die een land als de Verenigde Staten van Amerika niet wenst te verwelkomen en momenteel plek voor zoekt. In deze groep nog niet geplaatste vluchtelingen, kunnen zeker elementen zitten met grote sympathieën voor terroristische organisaties als Al-Qaeda en ISIS, en juist daarom moet ook onze regering op haar qui-vive zijn en blijven, alvorens tal van bedenkelijke personen toe te laten. Wij hameren al jaren op de introductie van een goed doordachte bevolkingspolitiek, waarbij het voornaamste uitgangspunt dient te blijven, de bescherming van de harmonie tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Nimmer moet er aan meegewerkt worden dat toxische elementen hier worden toegelaten, die de bestaande harmonie kunnen komen verstoren en geweld tot norm maken. De regering dient in deze kwestie, de allergrootste openheid met in ieder geval De Nationale Assemblee te betrachten, en ons in geen enkel opzicht voor een voldongen feit te plaatsen. Andermans problemen moeten extern opgelost worden en ons daarbuiten laten. Niet omdat we klein en arm zijn, moet ons van alles en nog wat opgedrongen worden.

The post AFGHAANSE VLUCHTELINGEN? DAN HOE DAN? appeared first on DE WEST.

Generated by Feedzy