Advocaat Muntslag- Essed: “kiesstelsel moet uiterlijk juni 2023 gewijzigd zijn”

“Het kiesstelsel moet uiterlijk juni 2023 gewijzigd zijn willen wij voldoen aan onze grondwettelijke verplichting.” Dit zei advocaat Serena Muntslag- Essed gisteren tijdens een discussieavond met als onderwerp oplossingsmogelijkheden voor wijziging van het kiesstelsel. Volgens Muntslag-Essed moet de verkiezing op 25 mei 2025, normaal voortgang vinden en moet het kiesstelsel dus tijdig gewijzigd worden.

Onlangs heeft de advocaat succesvol de zetelverdeling van de Kiesregeling (artikel 9), laten toetsen door het Constitutioneel Hof. Dit artikel is samen met artikel 24, over de bepaling van de districtsgrenzen, onverbindend verklaard. Volgens Essed, moet het gewijzigd kiesstelsel voldoen aan het “one man one vote” beginsel. Jurist Hugo Fernandes Mendes geeft aan dat er twee oplossingsmogelijkheden zijn als er gekeken wordt naar de uitspraak van het Constitutioneel Hof. De eerste is het wijzigen van de kiesregeling en wel artikel 9 en 24. De tweede oplossingsmogelijkheid is de wijziging van het kiesstelsel, hiervoor is er een aanpassing van de grondwet vereist.

Generated by Feedzy