Ad hoc financiële injecties oorzaak problemen ziekenhuizen

De ziekenhuizen zijn in de afgelopen jaren vanwege het uitblijven van een structurele oplossing met betrekking tot het aanpassen van de ligdagtarieven, sinds 2014 in de financiële problemen geraakt.  Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid: “Men wilde geen premies aanpassen, omdat die een impact hebben op de samenleving en dat was in 2014 al zo, vlak voor de verkiezingen van 2015. De toenmalige regering wilde dit soort impopulaire maatregelen niet doorvoeren, want dan zou zij naar huis worden gestuurd.’’

De minister legde uit dat ligdagtarieven niet ongelimiteerd verhoogd kunnen worden, zonder dat de inkomsten van de staat toenemen. ‘’Het betekent dat de overheid meer zou moeten subsidiëren, ondanks dat die ruimte niet aanwezig was. Wat er toen gebeurde, is dat de toenmalige regering niet koos voor een structurele oplossing, maar voor ad hoc financiële injecties”, aldus Ramadhin.

Heel veel ziekenhuizen hebben, aldus de minister,  door de jaren heen geld ontvangen van het ministerie van Financiën en ook vanuit het Staatsziekenfonds (SZF) en vanwege de verschillende geldstromen zijn er situaties ontstaan, waar de zorginstellingen openstaande kosten hadden en geld voor andere betalingen hadden ingezet.

Hierdoor zijn enorme schulden ontstaan en betalingen gedaan die zelfs onduidelijk zijn voor de accountants van het SZF. In het kader hiervan heeft het ministerie van Volksgezondheid een commissie ingesteld die zich zal focussen op het schuldvorderingsvraagstuk van de ziekenhuizen.

In de commissie zitten leden van het ministerie van Financiën, ministerie van Volksgezondheid, het SZF en belanghebbenden van de Nationale Ziekenhuis Raad. De commissie zal binnen zes maanden calculeren wat de schuldpositie is van de Staat Suriname. Ramadhin: “Hoeveel moet de staat aan de ziekenhuizen betalen en hoeveel moeten de ziekenhuizen terugbetalen aan de staat, want dat is er ook. Dit is zo, omdat de ziekenhuizen ook diensten afnemen van de overheid met betrekking tot de gewapende machten. Daarnaast moeten we ook de dialysezorg gaan vereffenen. Hiermee wordt bedoeld, dat de overheid de dialysezorg subsidieert en de ziekenhuizen declareren bij het SZF. De staat moet dat ook terug gaan halen bij de ziekenhuizen. Dit is dan een voorbeeld, maar de totale zorg moet doorgelicht worden.” Volgens de minister zal dit worden aangepakt door een consultant die over een aantal zaken advies zal uitbrengen, zoals de vergoedingssystemen, verspillingen, overuren en de nieuwe loonstructuren. Ook oneigenlijke declaraties zullen nader worden bekeken.

Source