Actie boothouders voorlopig opgeschort

Definitief tarief na onderhandelingen tussen partijen

Moedjono Tirtotaroeno, secretaris van de Vereniging van Boothouders in het District Commewijne (VBDC),  heeft  tegenover een lokaal medium verklaard, dat de acties van de boothouders uit Meerzorg  zijn opgeschort. Volgens Tirtotaroeno zijn er  op uitnodiging van de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubithana, gesprekken gevoerd inzake de wensen van de boothouders, maar ook over de “ruis” die is ontstaan tijdens de actie. In  het gesprek is er een tussentijdsbesluit genomen, betreffende het voorlopige tarief voor een bootrit

Tirtotaroeno verklaarde dat het inkomen van de bootbezitters momenteel hun grootste zorg is. Door de gestegen brandstofprijzen, is het tarief dat momenteel gehanteerd wordt, niet langer kostendekkend. Het huidige tarief van SRD 5 was bedoeld om de klanten tegemoet te komen.  Maar de onderhandelingen voor een beter tarief lieten te lang op zich wachten, vandaar dat  het besluit werd genomen, het werk neer te leggen. Hij zei dat er met het ministerie reeds overeenstemming was bereikt om het tarief te verhogen naar SRD 7. Maar ook dit is echter niet meer haalbaar. Ook de verlenging en overdracht van bootvergunningen moeten in orde gemaakt worden. Volgens Tirtotaroeno is het niet prettig diensten te verlenen, zonder dat de nodige stukken in orde zijn. Door de niet optimale  dienstverlening van boothouders  op de route Meerzorg-Paramaribo, ervaren de burgers van het district veel ongerief. Elke dag maken honderden mensen gebruik van de kleine veerboten om de oversteek te doen voor het werk of de school. “De boothouders gaven aan content te zijn over het feit, dat er een calculatiemodel is vanwege het ministerie van TCT, en nu bereid zijn af te wachten, wat het marktconforme tarief wordt en aan de hand van dat tarief, kunnen de boothouders wederom overleg voeren met de overheid over wat haalbaar is voor het volk”, aldus Tirtotaroeno.

The post Actie boothouders voorlopig opgeschort appeared first on DE WEST.

Source