Achaibersing: ‘Overeenstemming met banken inzake herschikking schulden’

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, verklaarde gisteren tijdens de regeringspersconferentie, dat voor wat betreft de onderhandelingen tot herschikking van de staatsschulden, er met de lokale banken een overeenstemming is bereikt. “De overeenkomsten zijn in concept af en worden nog door de juristen nagelopen, waarna ze getekend kunnen worden”, aldus Achaibersing. Volgens hem, zal dit niet alleen de staat in een veel betere liquiditeitspositie brengen, maar ook de banken in een betere positie positioneren, als het om de vorderingen op de staat gaat. “Banken zullen in ieder geval geen grotere voorzieningen meer hoeven te treffen, omdat die vorderingen performing zijn gemaakt”, stelde de bewindsman.

Achaibersing vertelde ook, dat de regering met de lokale aannemers, ook goede afspraken heeft kunnen maken. Volgens hem kan er geconcludeerd worden, dat de herstructurering van de schulden van de staat aan de aannemers, ook zo goed als afgerond is. De volgende stap is dan overeenkomsten voor te bereiden, om de infrastructurele werken met voortvarendheid weer op te pakken.

Achaibersingh: “Voor wat betreft de Oppenheimer bondholders, daar zijn er nog gesprekken gaande, voornamelijk met het bureau LAZARD, dat ons bijstaat en het contact onderhoudt.” Volgens Achaibersing is de uitkomst van die gesprekken afhankelijk van wanneer de regering een “board level approval” van het International Monetair Fonds (IMF) krijgt.

Vervolgens zei Achaibersing, dat de regering ook zit met de bilaterale schulden aan China, India, Frankrijk, Nederland, Italië en Israël. “De grootste schuld is aan China, waar er aan het IMF een koppeling is gemaakt”, benadrukte Achaibersing.  De financiënminister deelde mede dat de bilaterale schuldeisers een verklaring aan Suriname en het IMF moeten overhandigen, dat zij akkoord gaan met het herstructureringsprogramma, zoals dat vastgesteld is. Volgens Achaibersing is er door China wel een toezegging gedaan, maar die was eind juli nog niet op papier vastgelegd. “Het was de verplichting en de zorg van het IMF om de verklaringen op tafel te krijgen. Voor wat dat betreft, heeft Suriname zijn huiswerk eigenlijk gedaan”, aldus Achaibersing. Hij stelde dat Suriname alles gedaan heeft wat van hem verwacht werd. “Intussen is er al een correspondentie gepleegd tussen de Chinese overheid en IMF, waarbij de hoogste autoriteit van het IMF, de managing director nadrukkelijk heeft aangegeven dat Suriname heeft voldaan aan de verplichtingen waar het land aan zou moeten voldoen”, aldus Achaibersing.

Source