Aboikoni: ‘Geen brug zonder instemming Saramaccanen’

25/11/2021 00:00 – Samuel Wens

Granman Albert Aboikoni.

Granman Albert Aboikoni. Foto: dWT Archief  

BOVEN-SURINAME – De Saamaka moeten zelf bepalen of ze een brug wensen in hun woongebied, dit zal ik als granman niet voor de stam kunnen bepalen”, zegt granman Albert Aboikoni in een gesprek met de Ware Tijd. Het grootopperhoofd van de stam der Saramaccanen spreekt zich voor het eerst uit in de pers over deze kwestie rond Palmera Timber Processing. Die wil een brug over de Boven-Surinamerivier bouwen en twee wegen aanleggen in het woongebied van de Saramaccanen. De houtmaatschappij verkreeg in 2020 een houtexploitatieconcessie van 29.000 hectare in het district Brokopondo.

Aboikoni bevestigt eerder dit jaar een delegatie van Palmera
Timber Processing in zijn residentie in Asidonopo te hebben
ontvangen voor een bespreking. De delegatie kwam met het verzoek
voor de bouw van een brug, nabij de Apesina Dan in het district
Brokopondo, en aanleg van wegen om de houtconcessie en
houtopslagplaats nabij de weg naar Atjoni te ontsluiten.

“Zij verwachtten goedkeuring van mij als granman”, vertelt
Aboikoni. “Ik heb de delegatie voorgehouden eerst de
traditionele grondeigenaren te raadplegen.” En dat zijn de families
– de’bere’- die volgens marrontraditie recht van spreken hebben
over het gebied van de concessie en waar de wegen komen te liggen.
Deze families moeten akkoord gaan, benadrukt Aboikoni en voegt
eraan toe: “Maar de totale Saamaka-gemeenschap moet uiteindelijk
beslissen over de brug, want de rivier behoort ons allen toe.”

Aboikoni wenst ook in het bijzonder met de bewoners in het
Batalibagebied, van de dorpen Bannafookondre, Baikutu,
Bekiookondre, Duatra en Piki pada, te overleggen. “Het betreft
immers de omgeving waarin zij wonen en waar de brug moet komen.” Op
de vraag of hij al een bouwtekening heeft gezien, antwoordt hij: “Nee, maar zij zeiden dat het een houten brug wordt die via twee
eilanden de andere oever bereikt.”

Puntgewijs afgewezen

De groep Politiek Suriname 2de Kamer (PS2K) is fel gekant
hiertegen. Zij maakte dat medio november een schrijven kenbaar aan
president Santokhi. PS2K vraagt de centrale overheid namens de
Saramaccanen niet hieraan mee te werken. “In de media heeft de
Saamaka-gemeenschap vernomen dat de overheid in het district
Brokopondo in hun woongebied een houtconcessie heeft toegewezen aan
Palmera Timber Processing. Het bedrijf wil dan zijn hout via de te
bouwen brug over de ‘Atjoniweg’ vervoeren naar Paramaribo”, staat
in het schrijven.

PS2K geeft puntsgewijs aan waarom zij de bouw van de brug
afwijst. Zo is er het internationale ‘Saamaka-vonnis’ waarin de
centrale overheid verboden wordt concessies uit te geven in
leefgebieden van tribale gemeenschappen zonder hun instemming. De
brug zal “geen ontwikkeling voor de gemeenschap brengen, maar
slechts dienen voor Palmeras’ houtkapactiviteiten”. De
Saramaccaanse gemeenschap is “tegen milieuvernietiging en
onverantwoorde houtkap”. De binnenlandbewoners zien het bos als hun “supermarkt en apotheek”. En houttransport over de weg zal leiden
tot verdere beschadiging van de enige weg naar het Boven-Suriname
gebied (Atjoni).

De brief is getekend door voorzitter Leo Bannafoo mede namens
secretaris Ray Galimo. Er zijn kopieën gestuurd naar vicepresident
Ronnie Brunswijk, Assembleevoorzitter Marinus Bee, alle
fractieleiders van het parlement, de Vereniging van Saramaccaanse
Gezagsdragers (VSG), de ministers Gracia Emanuel en Dinotha
Vorswijk van respectievelijk Regionale Ontwikkeling en Sport en van
Grondbeleid en Bosbeheer en aan graman Aboikoni zelf. De granman
bekent uiteindelijk dat zijn ondergeschikten al meerdere keren
hebben vergaderd over de bouw van de brug en aanleg van de
ontsluitingswegen. “Van een ja of neen is het nog niet
gekomen.”

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Source