AANHOUDENDE SOUND BATTLE TERREUR

Wie niet weet wat een sound battle is en  er nooit in de nachtelijke uren mee geconfronteerd is geraakt, mag zich gelukkig prijzen, vooral als je als individu van een ongestoorde nachtrusrt wenst te genieten. Mensen die aan sound battle doen, zijn de afgelopen jaren een ware terreurbende in de samenleving gaan vormen en dan wel vooral in de avonduren en steevast in het weekend. De Covid-19-avondklok heeft gedurende bijna twee jaar voor deze asociale figuren heel wat roet in het eten gegooid. Sound battle is niets anders dan vreselijk harde muziek afdraaien in personenauto’s en daarmede hele buurten  ongerief bezorgen en in de nachtelijke uren, tal van personen uit hun slaap houden of voor langere tijd het slapen verhinderen. We schrijven al jaren (zie artikel hieronder apart afgdrukt uit 2017)  over deze ongehoorde toestand, waar geen enkele regering nog op een adequate wijze tegen heeft kunnen optreden. Maar de terreur wordt ongehinderd voortgezet en de politie maakt een totaal vleugellamme indruk, omdat zij door materieel- en materiaalgebrek, het ontbreken van voldoende mankracht  en te maken heeft met een sterk verouderde Hinderwet uit december 1929 (koloniale periode), niet goed en tastbaar kan optreden tegen deze asociale elementen. Zodra het weekend aanbreekt of feestdagen die gelijkgesteld zijn aan de zondag, breekt de hel in de nachtelijke uren los en kunnen hele wijken geterroriseerd worden door deze lieden die met overluide muziek, die bijna niet te meten is in decibellen, door de stad trekken. Op bepaalde locaties zoals aan de Wilhelminastraat ter hoogte van het Shell Station en nu ook ter hoogte van Money Gram en KFC, komen zelfs voor middernacht de geluidsterroristen samen en bestoken de hele buurt. De verwittigde politie komt in sommige gevallen wel even langs en treedt vermanend op, omdat ze zelf met de bestaande Hinderwet niet goed uit de voeten kan. Daarenboven is het zo dat ze in de nachtelijke uren platgebeld wordt door buurtbewoners die niet kunnn slapen of wreed uit hun nachtelijke rust zijn gerukt door de zoveelste geluidsterrorist. Er wordt al jaren over deze onhoudbare situatie bij de districtscommissaris geklaagd over deze  lui, die  anderen het woongenot in hun buurt en de nachtelijke rust totaal ontnemen door hun overmatig lawaai, veroorzaakt door gierende banden, knallende uitlaten, wegracen, en last but not least, de wagens die aan sound battle doen. In Rainville is men al jaren de dupe van deze overmatige geluidsoverlast die een gewoon burengerucht ruim overstijgt en gewoon een discotheek in verlegenheid zou brengen, als je de overdreven decibellen zou meten.  Maar niet slechts Rainville wordt op tergende wijze en steeds in de nachtelijke uren en in het weekend, zwaar gedupeerd.  Na de Wilhelminastraat mogen gerust aangehaald worden de Waka Passi en de Waterkant tussen het Suralco Hoekhuis tot aan het Waaggebouw. Verder worden hele wijken met veel te harde muziek onaangenaam verrast door auto’s, die voor korte tijd op een bepaalde locatie stoppen en daarna om te chillen met andere asocialen naar een andere stopplaats trekken. Het lijken wel luidruchige trekvogels waar toch maatregelen tegen genomen zullen moeten worden, willen we niet dat zaken gaan escaleren. Mensen die al jaren onder deze terreur moeten leven, omdat opeenvolgende regeringen geen moer hiertegen hebben gedaan, zouden wellicht het  heft in eigen hand kunnen nemen en gewelddadig kunnen optreden tegen de zoveelste sound  battler. Buurtbewoners  van Rainville hebben handtekeningen verzameld en de lijst  naar de DC gestuurd, om aandacht te vragen voor hun levensgroot probleem, dat hun gehele woonomgeving  en plezier vernietigt en waar de overheid tot nog toe, zeer onvoldoende aandacht aan heeft willen besteden.  Wij van Keerpunt vinden dat er hier ook sprake is van een ernstige schending van de openbare orde, waar de politie wel tegen in het geweer kan komen als ze vindt dat de Hinderwet onvoldoende speelruimte geeft om te kunnen optreden. Ook is er sprake van grote samenscholing op veel plekken waar er overluide muziek wordt geproduceerd. Wij zijn ook van mening, dat de politie bijvoorbeeld  een auto voor herkeuring in beslag kan nemen  en daarmede kan ze ook sterk staan  wanneer de herrieschoppers  worden aangepakt. Maar tot nu toe heeft de politie en wel in al de achter ons liggende jaren, niet getoond harder te willen optreden tegen deze kliek van asocialen. Gedupeerde buurtbewoners  uit vooral Rainville,  hebben het  vertrouwen in de politie al geruime tijd verloren, omdat haar optreden  nauwelijks resultaat oplevert en men vaak ook nog van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Ook de regiocommandant, verantwoordelijk voor de woonwijk Rainville, is heel goed op de hoogte van de al jaren voortdurende en onhoudbare toestand veroorzaakt door overmatige geluidsoverlast. Deze commandant beloofde dat er zou worden ingegrepen. De belanghebbenden wachten nog steeds op de invulling van de belofte. Wat de bewoners van Rainville ook meerdere malen is opgevallen, is dat te midden van het overmatige lawaai waar de meeste buurtbewoners wakker van liggen, er geconstateerd is dat er politieagenten zijn die ook gezellig mee staan te chillen. Dus die agenten ondersteunen deze terreur en genieten zogenaamd mee van de  nachtelijke ‘gezelligheid’.  Maar ook aan het geduld van de getergde buurtbewoners kan een einde komen als die zelf gaan optreden, omdat de wettelijke vertegenwoordigers het keer op keer laten afweten.  De politie kan ook niet stellen dat ze niet weet wat er ter plekke tussen de Ming Doelmanstraat en de Eldoradolaan  langs de  Wilhelminastraat gebeurt, gezien het feit dat er als goede hulp een Safe City Camera is geplaatst op de hoek van de  Van Rosmalenstraat en de Wilhelminastraat. Ze kan dus vrijwel alles volgen wat daar gebeurt. De politie moet optreden en de regering dient zo spoedig mogelijk een aangepast concept Hinderwet aan DNA voor te leggen, want anno 2022 kunnen we nog onmogelijk werken met een wet die zwaar achterhaald is en niet langer toepasselijk.  Er dienen zwaardere boetes te komen voor lui die denken anderen voortduren met overluide muziek te kunnen terroriseren. Ook moet het voor de politie mogelijk worden de muziekinstallaties te confisqueren en vernietigen, en dat natuurlijk allemaal binnen een wettelijk kader. Regering Santokhi, doe er nu eindelijk wat aan. De mensen die al jaren gedupeerd zijn en nog worden, zullen de regering heel dankbaar zijn eindelijk verlost te worden van deze terreur.  Wij drukken het verhaal uit 2017 nogmaals af, om de lezers te tonen, dat dit vraagstuk al die jaren ongemoeid is gelaten en men in die tijd meer aandacht had voor andere zaken. Gezien het  jaartal, mag de lezer zelf invullen waarvoor men toen meer aandacht had en dat was zeker niet voor het probleem van de boven meergenoemde gedupeerde groep landgenoten.

The post AANHOUDENDE SOUND BATTLE TERREUR appeared first on DE WEST.

Source