Aandeelhouders vragen president om in te grijpen bij HKB

Terwijl Suriname in de nacht van 30 op 31 augustus 2020 om half 4 in diepe rust was, heeft de grootste – virtuele – bankroof ooit in Suriname zich voltrokken. Het griezelige is dat dat gebeurde met medewerking van de regering die ons juist tegen een dergelijke kapitaalcoup zou moeien beschermen. Een ongekend dieptepunt voor de Hakrinbank in het bijzonder en voor Suriname in het algemeen.

Vijf van de zeven commissarissen

Als grootaandeelhouder heeft de regering/Staat Suriname er op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hakrinbank (AVA) aan meegewerkt dat een handjevol kapitaalkrachtige personen en entiteiten direct dan wel indirect volledige controle hebben gekregen over de Hakrinbank.  Dat gebeurde door, tegen alle governance regels in, Sharmila Jadnanansing-Jairam, Sharmila Ramadhin en Patrick Peneux als commissarissen toe te laten, zodat bedoelde groep personen nu met 5 van de 7 commissarissen, volledige controle heeft gekregen over de Raad van Commissarissen van de bank. De Staat werd op deze AVA niet (zoals tot nu toe gebruikelijk was) door het ministerie van Financiën vertegenwoordigd, maar door de heer Preshand Baldew van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname.

Felle protesten tegen leiding AVA door vermeend president-commissaris Schurman

Verschillende aandeelhouders hebben op de AVA zwaar geprotesteerd dat deze werd geleid door commissaris Humphrey Schurman. Zij waren van mening dat dit in strijd was met de Statuten van Hakrinbank en het Reglement van de Raad van Commissarissen. Schurman was tot februari 2022 president-commissaris, maar werd daarna, vanwege gebleken verschillen van inzicht met de overige commissarissen, nimmer herbenoemd in die functie.

Verzoek kleine aandeelhouders om onderzoek naar gedragingen CEO niet gehonoreerd

Door toedoen van commissaris Schurman is ook een voorstel van de kleinere aandeelhouders van Hakrinbank om een onderzoek te laten doen of de ongewenste gedragingen van algemeen directeur Rafiek Sheoradjpanday tegen vrouwelijke medewerkers van de bank, een schending van de Integriteitscode van bank inhoudt, niet gehonoreerd. De vertegenwoordiger van de Staat heeft tegen het voorstel van de kleine aandeelhouders gestemd. Door het voorstel van de kleine aandeelhouders niet te ondersteunen heeft de regering de facto meegewerkt aan het torpederen van het gevraagde onderzoek naar de gedragingen van Sheorajpanday. De regering wekt daarmee tenminste de schijn dat zij kennelijk er geen behoefte aan heeft om een mogelijke schending van de Integriteitscode door de algemeen directeur te laten onderzoeken, laat staan dat zij die mogelijke schending wenst te laten bestraffen met disciplinaire maatregelen tegen Sheorajpanday.

Beroep op president Santokhi

Beseft de regering onder leiding van president Santokhi welk signaal hiermee wordt afgegeven naar vrouwen op de werkvloer in het algemeen en de vrouwelijke medewerkers van Hakrinbank in het bijzonder? Kunnen zij zich nog veilig voelen op de werkvloer?

De Belangengroep Verontruste Aandeelhouders Hakrinbank, overweegt daarom om President Chan Santokhi, in zijn hoedanigheid als juridische vertegenwoordiger van de Staat als mede-aandeelhouder van Hakrinbank, in een schrijven te verzoeken om ondubbelzinnig te laten blijken dat hij niet achter het gebeurde op de AVA staat en daarom op grond van het aandelenbelang van de Staat, zijn invloed zal aanwenden om de onstatutaire handelingen en andere misslagen, die op de laatstgehouden AvA hebben plaatsgevonden te corrigeren. De Belangengroep Verontruste Aandeelhouders vertegenwoordigt tenminste veertig aandeelhouders van Hakrinbank en geniet in deze ook ondersteuning van andere aandeelhouders van de bank.

Paramaribo, 1 september 2022

Belangengroep Verontruste Aandeelhouders Hakrinbank N.V.

The post Aandeelhouders vragen president om in te grijpen bij HKB appeared first on DE WEST.

Source