Aandeelhouders verlenen decharge aan Havenbeheer Suriname

De N.V. Havenbeheer heeft een aantal strategische projecten die uitgevoerd moeten worden in partnerschap met Port of Antwerpen International voor capaciteits-versterking. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), houdt zich momenteel bezig met de voorbereidingen die getroffen moeten worden voor deze projecten. Op donderdag 28 april is een algemene aandeelhoudersvergadering gehouden om decharge te verlenen aan De NV Havenbeheer door de aandeelhouders.

De bedoeling van de meeting was om de aandeelhouders de gelegenheid te geven decharge te verlenen aan zaken van de N.V. Havenbeheer waarvoor er nog geen decharge verleend was. Decharge wordt omschreven als het verlenen van kwijting aan een bestuurder voor het gevoerde beleid. Door decharge te verlenen doen de aandeelhouders afstand van het vorderingsrecht op de jaarrekeningen van N.V. Havenbeheer Suriname.  Dit betekent dat N.V. Havenbeheer aan de hand hiervan verder kan gaan met de toekomstige planning en exploitatiebudgetten en liquiditeitspositie die daarmee samenhangt. “Vandaag is een mooi moment, omdat wij de achterstand hebben kunnen verkleinen en wij hierdoor ook gerichter de toekomst in kunnen gaan”, aldus TCT-minister Albert Jubithana.

“De strategische partnerschappen zullen meer invulling moeten geven door informatie en adviezen in te winnen bij zusterbedrijven zoals Staatsolie zodat de ontwikkeling van het land integraal kan plaatsvinden”, zegt de bewindsman, “Wij moeten meer gaan uitlijnen en zaken samen aanpakken zodat wij elkaar hierin kunnen versterken.” Het beleid van het ministerie is erop gericht dat N.V. Havenbeheer hierin stappen vooruit gaat maken, zodat dit uiteindelijk werkgelegenheid kan opleveren en ook de kwaliteit van het leven van de Surinaamse burger kan verbeteren. “We zien hoeveel kader wegtrekt, dus moeten wij hier mogelijkheden gaan creëren voor de generaties na ons, met name degenen die in de schoolbanken zitten, zodat zij ook zien dat er ontwikkeling op komst is, niet alleen in olie en gas, maar in de hele keten waarvan Havenbeheer deel uit maakt”, stelt de minister. Tijdens de meeting met de aandeelhouders en de president is de interesse voor het aanleggen van een diepzeehaven in Nickerie ook aan de orde gekomen.

 

The post Aandeelhouders verlenen decharge aan Havenbeheer Suriname appeared first on DE WEST.

Source