“A strei e go moro fara”

De strijdbijl wordt nog lang niet begraven, integendeel wordt die nog hoger geheven. Ontevreden burgers verzamelen zich vandaag bij het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), omdat die verantwoordelijk is voor het brandstofbeleid. “Kom met je potten, kom met je pannen,” adviseert Sergio Gentle, een van de trekkers van de groep.

Pompen staken
Terwijl er voor het Kabinet van de President door honderden werd geprotesteerd, werd aan hun meegedeeld dat pompstations hun pompen hebben gesloten. Ze verwachten hiermee een stijging van de brandstofprijzen.

SOL heeft zijn pompen moeten sluiten, omdat de maatschappij niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen aan internationale en nationale leveranciers. De overheid heeft een betalingsachterstand bij SOL en ook bij RUBIS en Roy Boedhoe’s Enterprises (RBE). Ook kunnen deze ondernemers niet beschikken over US-dollars, wat de situatie alleen maar bemoeilijkt.

Gentle legt uit dat ze met hun protest richting EZ verantwoording gaan vragen aan minister Reshma Kuldipsingh gezien president Chan Santokhi zelf geen verantwoording wil afleggen. De brandstofprijs die iedere keer omhooggaat, is moordend voor de samenleving. Niet alleen autobestuurders voelen het maar eenieder, benadrukt hij.

Het is direct waar te nemen in de almaar stijgende winkelprijzen. “Ik vind het onbehoorlijk dat tijdens de lockdown iedere keer de brandstofprijs werd verhoogd zonder enige uitleg,” zegt hij.

Strijd gaat door
“We weten niet wanneer we eindigen,” zegt Gentle als aan hem gevraagd wordt wanneer de strijd voorbij zal zijn. De groep en trekkers zijn gisteren duidelijk geweest bij het protest. De houding van president Santokhi naar het volk toe moet anders. Hij moet verantwoording afleggen over het beleid, dat hij tot nu toe heeft gevoerd. Het gevoerde beleid moet omgegooid worden. Er wordt geen genoegen meer genomen met een ‘kleine korte’ uitleg. Het is omgooien of opstappen, zegt Gentle.

Met omgooien bedoelt Gentle, dat parlementariërs en bewindslieden ook moeten inleveren. Friends en family benoemingen moeten teruggedraaid worden. “Mensen kunnen niet rondkomen met een SRD 3500,” benadrukt hij om de ernst van de situatie aan te geven.

Het kan niet bij hem op dat er leningen worden aangegaan zonder het volk op de hoogte te stellen. Ook worden er in het geheim besluiten genomen over de rug van het volk. De arrogante houding van de president draagt juist bij dat het volk nog bozer wordt.

“Ze moeten alles terugdraaien ook de verschillende functies. Zolang ze dat niet doen gaan we blijven staken anders leggen we alles lam, ook de luchthaven,” aldus Gentle.

Source