70% VACCINATIEDEKKING NIET HAALBAAR VOOR SEPTEMBER

De vaccinatiekloof blijkt nog steeds bijzonder groot. In arme landen was vorige maand gemiddeld 11 procent van de bevolking gevaccineerd, tegenover 73 procent in hoge-inkomenslanden. Dit blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en er wordt geconstateerd, dat het niet meer haalbaar is om tegen september 2022, in elk land 70 procent van de bevolking te vaccineren tegen Covid-19. Dit komt omdat arme landen zelf vaccins zouden moeten produceren om de kloof te dichten. Verder is gebleken dat ruim een jaar na de introductie van de covid-vaccins, slechts 52 landen het vaccinatiedoel van 70 procent hebben gehaald. Daarnaast is in 69 landen de dekkingsgraad nog minder dan 40 procent, en in 21 landen zelfs minder dan 10 procent.   In Suriname is de vaccinatiegraad 55 procent, wat betekent dat  iets meer dan de helft van de doelgroeppopulatie is gevaccineerd. Tot op heden zijn er ruim 553.000 prikken gezet in ons land en het grootste deel van onze vaccins hebben we te danken aan donaties vanuit het buitenland. In het prille begin kon men alleen in aanmerking komen voor de vaccins van AstraZeneca, maar niet lang daarna kregen we de optie voor Sinopharm, Moderna en Pfizer. Sinds vorige week is er een lichte stijging te merken in het aantal covid-gevallen. De directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, heeft gezegd dat indien het aantal positieve gevallen blijft toenemen, bekeken zal worden of de beperkende maatregelen wederom ingevoerd moeten worden. Het advies van het Outbreak Management Team (OMT) speelt hierbij een belangrijke rol.

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zegt dat het verwachtbaar was dat we bij het versoepelen van de maatregelen, een lichte toename zouden merken. Maar we zijn het met hem eens, dat we de MoHanA-regels niet aan de kant moeten schuiven, maar in acht moeten blijven nemen.

En wie nog niet gevaccineerd is, zou zich moeten laten vaccineren. ‘’Het vaccineren is het meest belangrijke om ernstige ziekte en sterfte te voorkomen”, zei Ramadhin. Alles is volgens Ramadhin momenteel onder controle. Onze vaccinatiegraad moet hoger worden – hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe kleiner de kans op een grote uitbraak – maar gelukkig is onze vaccinatiegraad niet zo laag als in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. In deze landen zijn er meer dan honderd gekwalificeerde fabrikanten die de capaciteit hebben om doses van het covid-vaccin op basis van mRNA-technologie te produceren, maar toch is de vaccinatiegraad laag. Helaas belemmeren de onwil om de vaccintechnologie te delen en financieringstekorten onze wereldwijde reactie op Covid-19.

Het is de taak van regeringen, waaronder die van de VS, om de financiering op te voeren voor de onmiddellijke uitrol van vaccins en voor de mRNA-hub en de productiecapaciteit die nodig is om een productienetwerk in het wereldwijde zuiden op te bouwen. Dit zal naar onze mening, de wereld de kans bieden om deze pandemie voor eens en voor altijd de kop in te drukken.

The post 70% VACCINATIEDEKKING NIET HAALBAAR VOOR SEPTEMBER appeared first on DE WEST.

Source