6000 cook-out-kaarten uitverkocht, Doksa-festival uitverkocht, pe a crisis de?

Over welke crisis heeft NPS-voorzitter Gregory Rusland het wanneer hij het heeft over de armoede in Suriname? In de media heeft de NPS-voorzitter zich uitgebreid geuit over de armoede en zo nog meer scheefheden in de Surinaamse economie, de economische crisis die er heerst.

Wat de heer Rusland onvoldoende beseft is dat er een zelfcorrigerend vermogen is in iedere economie, en dus ook in de Surinaamse. En dit zelfcorrigerend vermogen vult de verloren koopkracht aan, maar niet voor iedereen. En hier zit de crux, dus moet meneer Rusland wat specifieker zijn als hij werkelijk een oplossing wil voordragen, en proberen beter te gaan begrijpen.

Beseft de heer Rusland wel dat hij, als leider van de NPS, die nog recentelijk met zijn congres heeft besloten coalitiegenoot te blijven, deel is van het probleem dat hij nu zo uitgebreid beschrijft? Het is eenvoudig: De NPS is als bejaarde politieke partij samen met de andere bejaarde VHP hoofdverantwoordelijk voor het monetair wanbeleid en de manier waarop het IMF-programma wordt uitgevoerd mede onder toeziend oog van coalitiegenoot de NPS.

Het is prima dat Rusland keer op keer alle knopen benoemd, maar we zien geen tanden van de NPS, wanneer gaat de NPS met oplossingen en concrete eisen komen voor de ontknoping? Wanneer gaat de NPS van loyale placeholder over tot medeverantwoordelijke en mederegeerder?

It’s the informal economy dummy! Je doet er of aan mee of niet.

Zelfcorrigerend vermogen met behulp van de Narco-dollars
Afgelopen weekend was de cook-out op de Torarica Pier. 6000 kaarten ruim van tevoren uitverkocht! Doska Festival uitverkocht! En waarschijnlijk een heleboel andere huis-tuin en keukenfeestjes ook allemaal uitverkocht! Gezellig en trots waren de mannen bij de cook-out aan het koken, allemaal met een mooie grote Surinaamse mannenbuik (ongeveer 4-5 maanden zwanger, helaas niets bijdragend aan de Surinaamse demografie).

Ook de Surinaamse vrouwen, allemaal goed gevoede Griekse museumbeelden. Men was blijkbaar uitgehongerd want er waren lange rijen voor de eetstands maar niemand zag er mager, ondervoed of verhongerd uit, en niets was gratis! Dus het geld is er en het rolt in de samenleving, dan de vraag: pe a crisis de mi mang?

Er is een zelfcorrigerend vermogen dat haar effect heeft op de lokale verdiencapaciteit van de bevolking. De informele economie, die grotendeels gedollariseerd is (met deels Narco-dollars en deels niet-Narco dollars) heeft een zelfcorrigerend effect op het inkomen van zij die werken, vooral in de particuliere sector. Doordat er zoveel Narco-dollars in omloop zijn, wordt er dik verdient in de informele sector. En deze informele sector corrigeert ook weer de verloren koopkracht door de lonen van haar werknemers te verhogen.

Wie niet meedoet, of mee kan doen in de informele economie, en dus met het rollen van de Narco-dollars, is de laatste in de rij en krijgt weinig tot niets en voelt de crisis. Degenen die eerder in de rij staan, verweven zijn in de informele sector, bijvoorbeeld de bouwaannemers, personeel in dienst van bedrijven die in dollars verdienen, personeel gerelateerd aan de goudwinningssector, zij die werken in de toeristensector, allemaal dikke verdieners en die strooien met het geld van boven naar beneden naar hun personeel en dus ziet het personeel haar verloren koopkracht toch op deze manier gecorrigeerd. Dit noemt men het “Trickle down effect”!

Wie zijn dan de verliezers? Wie doen er niet mee? Degenen die in overheidsdienst zijn, zij die niet kunnen meedoen met de florerende informele economie van Suriname. Ook toerisme floreert, de gratis geldmotor van Suriname, en de vele services die erbij komen, restaurants, hotels en zo nog meer. Er is een crisis, maar niet voor iedereen.

Hetzelfde geldt ook voor Nederland (en andere Europese steden en landen); alle winkels en restaurants zitten vol in de weekenden, in alle grote Nederlandse steden, Louis Vuitton, Gucci, winkels met rijen voor de ingang, er wordt weer wild en flink internationaal gereisd. Ook hier de vraag: pe a crisis de in Nederland, in de wereld? Men accepteert de inflatie en vindt manieren om meer te gaan verdienen. Als je dit niet kan dan val je uit de boot in de crisis!

Conclusie
Ik stel dat de informele Surinaamse economie steeds meer de kenmerken vertoont van een unieke, zelfvormende, duurzame economie, met de Narco-dollars als onderdeel van de economische en dus monetaire situatie. De onder- en bovenwereld zijn in de afgelopen 46 jaar zodanig met elkaar verweven geraakt (ook wereldwijd) dat het compleet elimineren van de verwevenheid een utopie is.

Suriname heeft een duurzame economie, aanschouw het en accepteer het met de Narco inbreng. Neem het op in alle besturingsmodellen, leer dit van de baas der bazen, Nederland, de vader en moeder van alle Narco-staten, grootste belastingparadijs ter wereld, leer het van de ex-kolonisator, die is expert geworden op het gebied van het verweven van drugsinkomsten in de formele Nederlandse economie.

Feit is dat dit zelfcorrigerend vermogen van de informele Surinaamse economie zich nu bewijst en het land aan het redden is, de koopkracht aan het corrigeren en aanvullen is, terwijl de formele economie geen raad weet met OMO’s en andere bureaucratische onzin, vals nationalisme met betrekking tot het behoud van de SRD, stoomt de informele gedollariseerde (dollar) economie de formele economie voorbij.

En zo lijkt de huidige Surinaamse economie toch duurzame ontwikkelingselementen te hebben die nooit meer zullen verdwijnen zolang Suriname met de cocaïne producerende continentgenoten een geheel vormt. Optuigen van landbouw (wie wil er nog op het land werken als je in een aircokamer op TikTok kunt zitten) en andere arbeidsintensieve productiemogelijkheden om de export te stimuleren niet snel genoeg leiden tot verbetering van de Surinaamse verdiencapaciteit, en dus niet hetzelfde effect hebben op de informele economie als de export van drugs.

De handel in drugs maakt nu deel uit van de wereldeconomie want net als McDonald’s en KFC, de junkfood jongens, is cocaïne nu vrijelijk verkrijgbaar overal waar er fun is in de consumerende landen!

De NPS denkt en leeft in oude formele economie terwijl het volk denkt en leeft in de florerende informele economie. Aanschouw het effect van de wat economen noemen “Trickle Down Economics”, wat van boven gestrooid wordt komt beneden ten goede!

Dus meneer Rusland, dit verklaart waarom de 6000 cook-out-kaarten zo snel uitverkocht waren, waarom het Doksa-festival uitverkocht was en waarom Suriname weer een record aan pagara’s gaat schieten op 31 december!

6000 kilo cocaïne verdwijnt toch niet in 600.000 Surinaamse neuzen?

Dr. Ashwin Ramcharan RO

Generated by Feedzy