1 voor 12 levert vijftiende sociale woning op

Stichting 1 voor 12 heeft haar vijftiende sociale woning opgeleverd in het district Para. Het gaat om een nieuwbouw huis met twee slaapkamers voor de moeder van zes kinderen, Natasha Bruining. In vergelijking met de overige woningen heeft deze iets minder. Door een tekort aan financiële middelen is het niet gelukt om de vloer te betegelen. Er is wel gezorgd voor karpet. Bruining is de stichting en de gemeenschap dankbaar voor de hulp om het huis te kunnen bouwen.

Louis Vismale, voorzitter van stichting 1 voor 12, is er trots op dat de stichting haar vijftiende woning heeft opgeleverd. Hij heeft zelf ook zijn eigen kapitaal ingezet om de woning af te krijgen. De woning heeft in totaal SRD 269.000 gekost. Vismale hoopt dat de stichting en de overheid een goede samenwerking kunnen opzetten om nog meer mensen in nood te helpen.

De stichting heeft een bestand van 5.000 personen die in nood zijn. De 1 voor 12-voorzitter neemt het de regering kwalijk dat de stichting niet wordt meegenomen in het sociaal beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hij hoopt dat dit vanaf nu wel opgang komt.

Namens de president van Suriname was Harold Pultoo, adviseur geestelijk welzijn en arbeid aanwezig. Vismale deed een beroep op de president om erop toe te zien, dat de woning van de moeder van zes binnen korte tijd voorzien wordt van elektriciteit en water.

Hij wees op het belang van transparantie. Hij gaf aan dat het verschijnen op onder andere de televisie, onderdeel hiervan is. “Als u moeite heeft om te verschijnen op de televisie dan moet u niet bij ons zijn,” benadrukte hij. De directeur merkte op dat de stichting op zo’n manier verantwoording aflegt aan de samenleving en donateurs.

Volksvertegenwoordiger Patrick Kensenhuis riep de regering op om de stichting te ondersteunen in haar goede werk. De vertegenwoordiger van de president gaf aan blij te zijn dat hij een edel mens als Vismale heeft mogen ontmoeten. Pultoo, die ook voorzitter is van de werkgroep ‘Brede welzijn voor mens met een beperking’, deelde mee dat 1 voor 12 een van de stakeholders zal zijn van de werkgroep en de presidentiële werkgroep ‘Buurtenontwikkeling’, die binnenkort wordt geïnstalleerd. Hij merkte op dat Vismale de boodschap van de Heer heeft begrepen, namelijk ‘Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebied’. Pultoo zal samen met zijn gezin de moeder voorzien van een gasfornuis.

Source